Interpretacja testu trójkątów:

Kolorowe linie oddzielają strefy  określające:

  • duchowość (powyżej granatowej linii)
  • aktywność w realizacji planów ( pomiędzy granatową i czerwoną linią)
  • materialną podstawę i predyspozycje, możliwości ( poniżej czerwonej linii)

Centralna linia pionowa pozwala określić umiejscowienie w czasie: jeśli trójkąt dąży ku przyszłości (na rysunku w prawo) może to oznaczać, że swoje plany i pragnienia powiązane z tą przesuniętą strefą odkładasz na przyszłość, a nie realizujesz teraz. Gdy jest przesunięty zbyt w lewo – zapominasz o nich, zaniedbujesz.

Gdy trójkąt jest zbyt wyciągnięty i dominuje jedno z pół, na przykład strefa działania, a widoczne są braki w duchowości i w polu podstawy, może to świadczyć o konieczności bardziej przemyślanego działania i urealnienia podstaw (na przykład przeliczenia prawdziwych, a nie „na oczko” ocenionych, kosztów przedsięwzięcia).
Gdy linie krzyżują się – oznacza to konflikt między emocjonalną energią i stabilnością (lewa kreska), a podstawą (np umiejętnościami czy możliwościami finansowymi). Prawa linia jest reprezentantem logicznej strony, woli, podążania ku sukcesowi i karierze.

Gdy linie nie stykają się ze sobą, oznacza to brak powiązania między aspektami prezentowanymi przez te linie.
Jeśli linia opada – świadczy to o negatywnych wpływach na dany okres (w tym przykładzie – końcowy wynik – ponieważ ewidentnie schodzi w dół prawa część linii bazowej).

Gwiazda Dawida pokazuje, w jakiej korelacji w nas są aspekty: męski i żeński. Im bardziej zbliżone do ideału proporcje – tym bardziej harmonijną osobowość reprezentuje rysunek.
Swoje znaczenie w gwieździe Dawida zmieniają również aspekt duchowy i materialny. Przestają być one krańcowymi, gdy zostaje uwzględniony dodatkowo wpływ innych osób i sił wyższych. Górny trójkącik świadczy o tak zwanym boskim wpływie, oświeceniu lub – przy jego dysproporcji – szaleństwie religijnym, nawiedzeniu. Dolny zaś reprezentuje w harmonijnym stanie seksualność, umiejętność panowania nad emocjami. Nieproporcjonalnie duży wskazuje na demonizm, uzależnienia, zaś zbyt mały – na brak werwy!
Górna linia kobiecego trójkąta nabiera również innego znaczenia – symbolizuje przyjaźń, miłość rodzinną i platoniczną. Dolna linia męskiego trójkąta oznacza materialne zabezpieczenie, korzenie, tradycje, umiejętność budowania wszystkiego na stabilnych fundamentach.
Zawsze interpretuj symbolikę od lewej do prawej i od góry w dół.

W tym przykładzie czubek kobiecego trójkąta jest ewidentnie przesunięty ku przyszłości, co świadczy o osobowości, która kieruje się raczej emocjami i nieuświadomionym instynktem w podejmowaniu działań i absolutnie ignoruje zarówno logikę, jak i społeczne dobro. Na to wskazują również niedomknięte linie męskiego trójkąta i czubek przesunięty lekko do tyłu w stosunku do całej kompozycji. Chociaż poziome linie – i dolna i górna są prawie równolegle, co może świadczyć o stabilności tej osoby, to lekkie wznoszenie i opadanie na końcu dolnej linii może świadczyć o nieświadomie zakładanym wzlocie prowadzącym jednak w finale do klęski. W odróżnieniu od lekko schodzących się niebieskich linii jak na obrazku, wskazujących na dążenie ku konfliktowi, gdyby te linie rozchodziły się – symbolizowałyby dążenie ku rozpadowi.

Pamiętaj!
Ten test reprezentują tylko i wyłącznie Twoją wizje siebie i partnera i nie jest odbiciem rzeczywistej relacji. W każdej chwili możesz zmienić swoje nastawienie, a wraz z tym zmieni się relacja.
Siergiej Litwinow
Przewiń do góry